Program ETIM – Electrode-Tissue Interface Modelling

Pracujemy, zarówno we własnym zakresie, jak i w charakterze podwykonawców, nad szerokim zastosowaniem pomiarów bioimpedacyjnych w diagnostyce medycznej.

Dla naszego wewnętrznego użytku stworzyliśmy prototypy elektrycznego glottografu, który planujemy wypuścić na rynek jako uzupełnienie dla naszego oprogramowania do analizy głosu.

Podczas prac nad urządzeniami do pomiarów bioimpedancyjnych powstało zapotrzebowanie na wszechstronne narzędzie do modelowania przepływu prądu przemiennego w ośrodkach niejednorodnych, a w szczególności zjawisk związanych z wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy badanymi tkankami a częścią interfejsową elektronicznego urządzenia pomiarowego.

Program ETIM – interfejs użytkownika
Przykładowy wynik działania programu ETIM: porównanie gęstości prądu przemiennego (10 Hz i 2000 Hz) w zawiesinie komórek
Przepływ prądu – wektorowo

Nasze eksperymentalne oprogramowanie jest użytkowane wewnętrznie w firmie i ciągle wzbogacane o nowe możliwości. Włożyliśmy wiele wysiłku w maksymalne uproszczenie procesu budowania modelu fizycznego. Program ETIM potrafi uwzględnić złożone oddziaływania pomiędzy elektrodami, wynikające z budowy zewnętrznych obwodów elektrycznych, co pozwala na modelowanie pomiarów czteroelektrodowych, ekranowania itp. Dodatkowo, wiele spośród wielkości charakteryzujących interfejs elektryczny (np. częstotliwość wstrzykiwanego prądu) może być parametryzowanych w celu wyznaczenia optymalnych parametrów układu pomiarowego.