Produkty software’owe DiagNova Technologies wykorzystujące analizę głosu:

 • DiagnoScope – produkt do kompleksowej analizy pracy fałdow głosowych, analizy wydolnościowej, analizy głosów śpiewaczych oraz rejestrowania obrazu endoskopowego,
 • DiagnoStat – środowisko do wyznaczania parametrów analizy akustycznej dla grupy plików, gdzie wyniki analiz mogą być przedstawiane w formie tabelarycznej, co umożliwia dalszą analizę statystyczną,
 • Niskopoziomowe moduły analizy głosu, wykorzystywane w aplikacjach innych producentów od 2002 roku,
 • VoicePrints – środowisko do porównywania próbek głosu w celu identifikacji mówców, zawierające kompleksową analizę spektrograficzną i parametryczną.

DiagnoScope – środowisko do analizy akustycznej głosu i rejestracji obrazu wideo

DiagnoScope (poprzednia nazwa w wersji tylko dla foniatrii – DiagnoVoice) jest naszym oryginalnym oprogramowaniem do pełnej analizy głosu z nowymi zaawansowanymi i rozszerzonymi modułami. Wersja programu DiagnoScope Specjalista, przeznaczona do pracy jednostanowiskowej w małych gabinetach lekarskich, dostępna jest od początku 2010 roku. Wersja DiagnoScope Net, przeznaczona do pracy na wielu stanowiskach w większych przychodniach, jest już dostępna.

Charakterystyka programu DiagnoScope Specjalista:

 • analiza głoski „a”,
 • analiza dowolnej frazy,
 • analiza długiej frazy,
 • analiza wydolności głosu,
 • analiza obciążeniowa głosu,
 • analiza głosów śpiewaczych,
 • analiza segmentowa mowy,
 • ocena niepłynności mowy (jąkania),
 • rejestrowanie dźwięku,
 • obróbka dźwięku ze sprawdzaniem jakości nagrania,
 • nagrywanie z wyprzedzeniem,
 • nagrywanie na podstawie krzywej wzorcowej,
 • analiza częstotliwości podstawowej (F0),
 • analiza parametryczna, formantowa,
 • analiza parametrów długoterminowych,
 • filtracja odwrotna,
 • pomiar skali głosu,
 • widmo długoterminowe LTAS,
 • tworzenie oscylogramów i spektrogramów,
 • automatyczne wyznaczanie długości fonacji,
 • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
 • automatyczne tworzenie raportów z możliwością edytowania,
 • zapisywanie informacji o raporcie z kompletem danych na dowolnym nośniku,
 • obsługa w języku polskim,
 • formularze do badań specjalistycznych,
 • formularze skierowań oraz zaświadczeń,
 • konfiguracja i instalacja programu,
 • budowa modułowa umożliwiająca indywidualną konfigurację,
 • dodatkowe moduły na zamówienie,
 • zabezpieczenie wszystkich danych przez mechanizm podwójnego zapisu danych,
 • praca w środowisku MS Windows XP, Vista, 7 lub 8,
 • na życzenie dodatkowy moduł rejestracji obrazów endoskopowych.

Moduły programu DiagnoScope Specjalista:

 • Analiza głoski „a” – analiza próbki głosu w postaci nagrania przedłużonej fonacji samogłosek „a a” z możliwością oceny wyznaczonych parametrów akustycznych głosu według odpowiednich norm, pozwala na pełną diagnostykę fałdów głosowych, także w celu wykrycia raka krtani,
 • Analiza dowolnej frazy – analiza próbki głosu w postaci dowolnego zwrotu lub zdania, pozwala na przykład na ocenę intonacji wyrazów, a także umożliwia porównywanie odpowiednich próbek w celu zbadania zmian,
 • Analiza długiej frazy – moduł pozwala na nagranie długiej frazy, lub całego wypowiadanego tekstu, w celu późniejszej analizy fragmentów tego nagrania w modułach Analizy głoski ”a” oraz Analizy dowolnej frazy,
 • Analiza wydolności narządu głosu – analiza wydolnościowa jest to pomiar czasu trwania oraz parametrów długoterminowych fonacji, która jest możliwie jak najdłuższa, pozwala to na ocenę wydolności głosu,
 • Analiza obciążeniowa głosu – analiza obciążeniowa pozwala na ocenę jakości głosu w miarę jego coraz większego obciążenia; określa zmiany wartości parametrów akustycznych w czasie czytania długiego tekstu,
 • Analiza głosów śpiewaczych – analiza pola głosowego, pomiar skali głosu z oceną pracy fałdów głosowych w pobliżu granic skali głosu oraz w sąsiedztwie przejść międzyrejestrowych, pozwala wspierać szkolenia głosu, a także pozwala na rozpoznanie zaburzeń głosu, takich jak dysfonia.
 • Analiza segmentowa mowy – analiza próbki głosu w postaci segmentowej, czyli kilka razy powtarzanej samogłoski, zwrotu lub zdania, która pozwala na ocenę niepłynności mowy i może być stosowana na przykład do wspomagania przy ocenie jąkania.

Funkcje programu DiagnoScope Specjalista:

 • Nagrywanie głosu nagrywanie za pomocą mikrofonu
  • proste funkcje edytora dźwięku do obróbki głosu,
  • sprawdzanie jakości nagrania dźwięku,
  • ustawienie długości nagrania,
  • nagrywanie bardzo długich fraz (analiza długiej frazy),
  • nagrywanie z wyprzedzeniem (analiza wydolności głosu),
  • nagrywanie przedłużonej fonacji „a a” co 60 sekund w czasie obciążania głosu (analiza obciążająca),
  • nagrywanie od 3 do 30 razy powtarzanej samogłoski, frazy lub zdania (analiza segmentowa mowy);

  Okno nagrywania próbki głosu
 • Nagrywanie głosu śpiewaczego:
  • nagrywana płynna zmiana częstotliwości głosu w czasie,
  • częstotliwość wzorcowa podawana na ekranie w postaci krzywej, lub w postaci sygnału wzorcowego,
  • częstotliwość podstawowa głosu odniesiona do częstotliwości wzorcowej na wykresie,
  • częstotliwość wzorcowa dopasowana do skali głosu śpiewaka;

  Okno nagrywania próbki głosu śpiewaczego z krzywą wzorcową
 • Analiza częstotliwości podstawowej (F0):
  • średnia,
  • wartości maksymalne i minimalne,
  • stabilność,
  • rozszerzona statystyka,
  • wykresy (pitch chart);

  Przykładowy wynik analizy częstotliwości podstawowej
 • Filtracja odwrotna:
  • odtwarzanie sygnału pobudzenia,
  • wykrywanie momentów zamknięcia fałdów głosowych;
 • Oscylogramy z funkcją powiększania;
 • Spektrogramy: różne rodzaje (szeroko- i wąskopasmowe, rezonansowe, synchronizowane z F0, ze zwiększonym kontrastem i usuwaniem formantów);
 • Analiza parametryczna z zaawansowaną statystyką
 • Analiza formantowa;
 • Pole głosowe (analiza głosów śpiewaczych);
 • Pomiar skali głosu na podstawie zakresu częstotliwości fonacji;
 • Long-Term Average Spectrum (LTAS) rodzaj widma długoterminowego:
  • informacja, jaka część całkowitej energii sygnału jest przenoszona w konkretnym paśmie częstotliwości,
  • średnia moc sygnału w funkcji częstotliwości,
  • wyznaczany dla wszystkich analiz akustycznych,
  • wyznaczane parametry LTAS;
 • Wydolność głosu:
  • automatyczne wyznaczanie długości trwania fonacji bez potrzeby ręcznego pomiaru,
  • automatyczne umieszczanie wyników w raporcie,
  • specjalne parametry długookresowe;
 • Obciążenie głosu:
  • ocena zmian parametrów akustycznych głosu w czasie jego obciążania,
  • nagrywanie frazy testowej (np. przedłużonej fonacji „a a”) w odstępach co 60 sekund,
  • obciążanie głosu poprzez czytanie długiego tekstu,
  • automatyczne wyświetlanie czytanego tekstu,
  • automatyczne komunikaty z prośbą o wypowiedzenie frazy testowej;
 • Wizualny edytor wykresów;
 • Zaawansowane półautomatyczne, konfigurowalne tworzenie raportów: formularze raportów są:
  • automatycznie tworzone z szablonów,
  • automatycznie wypełniane wybranymi obrazami,
  • mogą być redagowane za pomocą wizualnego edytora;

  Raport z analizy głosu utworzony automatycznie
 • Wbudowany system ekspercki do komputerowo wspomaganego diagnozowania;
 • Dodatkowe dokumenty:
  • tworzone na zamówienie skierowania i zaświadczenia lekarskie,
  • szybki dostęp z okna głównego programu,
  • prosta edycja formularzy według potrzeb;
 • Zarządzanie kartoteką: pozwala na przechowywanie danych, uzupełnianie i porównywanie raportów
  • przechowywanie danych pacjentów oraz kart wizyt,
  • tworzenie klasyfikacji pacjentów oraz wizyt,
  • natychmiastowy dostęp,
  • łatwe przeglądanie,
  • funkcjami porównywania danych,
  • edycja oraz uzupełnienie już istniejącego raportu.

  Okno główne z listą pacjentów oraz podglądem raportów

Program DiagnoScope pozwala na diagnostykę akustyczną i rozpoznanie raka krtani, występowania guzków śpiewaczych, chorób krtani oraz chorób zawodowych głosu. Program dostosowany jest także do kompleksowego badania foniatryczno-laryngologicznego, ponieważ poza analizą głosu pozwala na rejestrację obrazów endoskopowych. Zawiera pełną obsługę laryngowideostroboskopowego obrazowania wideo.

Wymagania sprzętowe:

Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdz. do 352×288)

 • Procesor Intel Pentium III lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 800 MHz, AMD Athlon 64 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 800 MHz,
 • Karta muzyczna wyposażona w sterowniki zgodne z DirectX 9,
 • System operacyjny MS Windows XP 32 bit, MS Windows Vista 32 bit lub nowszy 32 bit,
 • Pamięć RAM co najmniej 512 MB (dla Windows XP) lub co najmniej 768 MB (Vista),
 • Zintegrowana karta grafiki zgodna z DirectX 9,
 • Urządzenie przetwarzające analogowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9), zewnętrzne (USB) lub w postaci karty rozszerzeń,
 • 24 (32) bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu równa co najmniej 1024×768 pikseli.

Minimalne (dla nagrywanego sygnału wideo o rozdz. większej niż 352×288) jak wyżej za wyjątkiem:

 • Procesor co najmniej dwurdzeniowy: Intel Core 2 Duo lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 1800 MHz, AMD Athlon 64 X2 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 2500 MHz,
 • Pamięć RAM co najmniej 1024 MB (dla Windows  P) lub co najmniej 2048 MB (Vista, Windows 7),

Zalecane

 • Procesor co najmniej dwurdzeniowy: Intel Core 2 Duo lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 1800 MHz, AMD Athlon 64 X2 lub nowszy o częstotliwości taktowania min. 2500 MHz,
 • Karta muzyczna wyposażona w sterowniki zgodne z DirectX 9,
 • System operacyjny MS Windows XP 32 bit, MS Windows Vista 32 bit; Windows 7 32 bit lub 64&nsbp;bit,
 • Pamięć RAM co najmniej 1024 MB (dla Windows XP) lub co najmniej 2048 MB (Vista, Windows 7),
 • Karta grafiki zgodna z DirectX 9 z własną pamięcią równą co najmniej 64 MB (preferowane karty NVidia z rodziny 8400 lub nowsze),
 • Urządzenie przetwarzające analogowy sygnał wideo (grabber wideo) zgodne z DirectShow (DirectX 9) w postaci karty rozszerzeń (nie USB),
 • 32 bitowa głębia koloru i rozdzielczość ekranu równa co najmniej 1440×900 pikseli, optymalna 1920×1200.

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami programu i jego obsługą. Opisane są one szczegółowe w instrukcji użytkownika, którą można bezpłatnie otrzymać w postaci elektronicznej, pisząc na adres e-mail .

Ulotka reklamowa dotyczącą programu DiagnoScope Specjalista.

Równolegle pracujemy nad prostym i tanim glottografem, aby dostarczyć całościowe rozwiązania dla foniatrii.

DiagnoStat – środowisko do wyznaczania parametrów analizy akustycznej

Program DiagnoStat Specjalista pozwala na wyznaczenie parametrów analizy akustycznej dla pojedynczych próbek oraz grupy plików. Wyniki analizy grupy plików mogą być przedstawione w formie tabelarycznej i posłużyć mogą do dalszych analiz statystycznych. Działanie programu opiera się na wykorzystaniu plików generowanych przez oprogramowanie do analizy akustycznej DiagnoScope Specjalista. Podstawową funkcją programu jest jednak wyznaczanie pojedynczych wartości liczbowych opisujących próbkę mowy.

Funkcje programu DiagnoStat Specjalista:

 • Obsługiwane pliki praktycznie dowolnego pochodzenia i dowolnego typu:
  • warunek – istnienie w pliku wyników analizy częstotliwości podstawowej (F0) oraz określonych przedziałów analizy,
  • polecane są pliki *.ost zapisywane w programie DiagnoScope (posiadają wszystkie niezbędne informacje),
  • możliwość wczytywania grupy plików według klasyfikacji pacjentów oraz wizyt stworzonej w programie DiagnoScope;
 • Łatwe operowanie na dużej ilości plików – aktualnie ich liczba ograniczona jest do 200
 • Okno główne programu DiagnoStat
 • Kontrolowanie wyznaczenia F0 oraz przedziałów analizy:
  • pozwala na skontrolowanie poprawności wyznaczenia F0 i określenia przedziałów analizy,
  • w wersji zarejestrowanej – możliwość edycji danych (czyli np. powtórne wyznaczenie częstotliwości podstawowej w wątpliwych przypadkach);
 • Okno kontroli oraz edycji wyznaczonych przedziałów analizy
 • Wyznaczenie parametrów niskopoziomowych:
  • niezbędne w przypadku plików *.ost bez wyznaczonych parametrów niskopoziomowych (ciągły przebieg parametrów analizy akustycznej w czasie),
  • w wersji zarejestrowanej – możliwe grupowe wykonanie takich obliczeń i uzupełnienie plików *.ost;
 • Wyznaczanie pojedynczych wartości liczbowych opisujących próbkę mowy:
  • osobna wartość opisująca próbkę wyznaczana dla każdego parametru niskopoziomowego opisującego zmienność parametru akustycznego w czasie,
  • aktualnie wyznaczana jest wartość średnia i odchylenie standardowe dla każdego parametru niskopoziomowego;
 • Wyznaczanie parametru łącznie dla wszystkich przedziałów analizy akustycznej określonych dla danego pliku (np. analiza głosu dla próbki diagnostycznej „aaa-aaa”) lub indywidualnie dla każdego podprzedziału (np. analiza próbek różnogłoskowych typu „aeiouy”).

Moduły analizy głosu

Niskopoziomowe moduły analizy głosu, stworzone przez założycieli firmy DiagNova Technologies i będące obecnie jej własnością, wykorzystywane są w aplikacjach innych producentów od roku 2002.

Przykładowy wynik działania starych modułów analizy głosu: spektrogram w kolorze

VoicePrints – środowisko do analizy porównawczej próbek głosu

VoicePrints to nasze oryginalne środowisko do analizy porównawczej próbek głosu pod kątem identyfikacji mówców, zawierające kompleksową analizę spektrograficzną i parametryczną. Odnajduje zastosowanie w fonoskopii, gdzie wykorzystywany jest do identyfikacji głosu. Nowa ulepszona wersja zawiera wiele nowych rozwiązań, które znacznie usprawniają pracę. W firmie program używany jest do specjalistycznej analizy porównawczej próbek głosu wykonywanej na zlecenie.

Funkcje:

 • Podział pracy na dwie części:
  • Edytor próbek – pierwsza część analizy pozwala na podział nagrań na pojedyncze próbki głosu do porównania oraz ich klasyfikację do odpowiednich grup,
  • Analizator próbek – druga część analizy umożliwia poddanie próbek analizie akustycznej, a następnie porównywanie ich ze sobą;
 • Równoległa praca na dowolnej liczbie próbek głosu;
 • Bezpośredni dostęp do wszystkich próbek z analizowanej klasy;
 • Kilkustopniowe (coraz bardziej precyzyjne) wycinanie próbek do porównania z analizowanego nagrania;

  Wycinanie próbek z analizowanego nagrania
 • Podział próbek na klasy do dalszej analizy porównawczej według wypowiadanej frazy lub słowa;
 • Wszystkie analizy dostępne w DiagnoScope;
 • Korekcja próbki z usuwaniem tła i narzędziami do uwypuklania głosu;

  Przykładowy wynik korekcji próbki
 • Zaawansowane porównanie za pomocą standardowych parametrów akustycznych;

  Przykładowy wynik pracy programu VoicePrints: porównanie parametrów akustycznych
 • Próbka odniesienia – próbka wybierana przez użytkownika, względem której porównywane są pozostałe;
 • Proste kopiowanie wykresów z programu do popularnych edytorów tekstu.