DiagNova jest założoną w 2008 roku firmą, mieszczącą się we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Profil działalności

Nasza główna działalność związana jest z rozwijaniem i wprowadzaniem nieinwazyjnych, innowacyjnych i tanich rozwiązań dla diagnostyki medycznej. Pracujemy nad łączeniem różnych metod diagnostycznych w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności diagnozowania przy niskich kosztach.

Pracujemy z danymi medycznymi na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia:

  • Zbieranie. Zbieramy dane poprzez bezpośrednie nagrywanie (obraz wideo, głos), za pomocą zaawansowanych metod optycznych (OCT) oraz przez pomiar parametrów zmiennoprądowej przewodności tkanek (bioimpedancji).
  • Analiza. Analizujemy dane cyfrowe za pomocą dobrze znanych metod, jak również naszych innowacyjnych algorytmów.
  • Prezentacja. Przedstawiamy dane i wyniki z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć grafiki 3D i pełnych możliwości nowoczesnych multimedialnych systemów komputerowych.
  • Archiwizacja i zdalny dostęp. Umożliwiamy przechowywanie i współdzielenie danych za pomocą systemów baz danych i usług internetowych.