Mając na uwadze zapotrzebowanie klientów, stworzyliśmy nowy moduł w programie DiagnoScope Specjalista do analizy obciążeniowej głosu!
Moduł próby obciążeniowej pozwala na ocenę zmian jakości głosu na podstawie pomiaru parametrów akustycznych w odstępach co 60 sekund. Podczas pomiaru głos jest obciążany poprzez ciągłe czytanie długiego tekstu.
Pierwsze wyniki pomiarów oraz wnioski zostaną zaprezentowane na VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się 6-8 czerwca 2013 roku w Łodzi.