Prezentujemy nowy produkt naszej firmy – dedykowany cyfrowy interfejs audio DiagNova Audio Interface.

Do niektórych jego funkcji zaliczana jest możliwość dokonywania bezwzględnych pomiarów natężenia dźwięku, możliwość nagrywania dźwięku systemem dwukanałowym, oraz nagrywanie audio przy wykorzystaniu 1 lub 2 kanałów z częstotliwością próbkowania 22 050 Hz i 44 100 Hz czy 1 kanału z częstotliwością próbkowania 88 200 Hz.

Interfejs zalecany jest do stosowania we wszystkich analizach akustycznych dostępnych w programie DiagnoScope Specjalista, a w szczególności w próbie obciążeniowej, analizie wydolnościowej oraz analizie głosów śpiewaczych.