Nowy dedykowany interfejs audio

3 września 2014 przez admin

Prezentujemy nowy produkt naszej firmy – dedykowany cyfrowy interfejs audio DiagNova Audio Interface.

Do niektórych jego funkcji zaliczana jest możliwość dokonywania bezwzględnych pomiarów natężenia dźwięku, możliwość nagrywania dźwięku systemem dwukanałowym, oraz nagrywanie audio przy wykorzystaniu 1 lub 2 kanałów z częstotliwością próbkowania 22 050 Hz i 44 100 Hz czy 1 kanału z częstotliwością próbkowania 88 200 Hz.

Interfejs zalecany jest do stosowania we wszystkich analizach akustycznych dostępnych w programie DiagnoScope Specjalista, a w szczególności w próbie obciążeniowej, analizie wydolnościowej oraz analizie głosów śpiewaczych.

Best Engineering Paper Award

18 kwietnia 2014 przez admin


Z przyjemnością informujemy, że na XXII Pacific Voice Conference, która odbyła się w kwietniu 2014 roku w Krakowie, nasze wystąpienie konferencyjne o tytule „Vocal loading test with periodic measurement of diagnostic parameters” zostało nagrodzone w kategorii Best Engineering Paper Award!


10th Pan European Voice Conference

12 sierpnia 2013 przez admin

Międzynarodowa konferencja 10th Pan European Voice Conference (PEVOC) odbędzie się w Pradze (Czechy) 21-24 sierpnia 2013 roku.

Nasza firma we współpracy z Prof. dr hab. med. Ewą Niebudek-Bogusz (Klinika Audiologii i Foniatrii w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi) będzie prezentować plakat o tytule „Stosowanie kimografii w ocenie niewydolności głośni”. Celem prezentacji plakatu jest propozycja standardu dokumentacji dla niewydolności głośni przy wykorzystaniu automatycznie generowanego zestawu obrazów kimograficznych ze specjalnie wykadrowanych sekwencji wideostroboskopowych.

Nowy moduł analizy obciążeniowej głosu!

6 maja 2013 przez admin

Mając na uwadze zapotrzebowanie klientów, stworzyliśmy nowy moduł w programie DiagnoScope Specjalista do analizy obciążeniowej głosu!
Moduł próby obciążeniowej pozwala na ocenę zmian jakości głosu na podstawie pomiaru parametrów akustycznych w odstępach co 60 sekund. Podczas pomiaru głos jest obciążany poprzez ciągłe czytanie długiego tekstu.
Pierwsze wyniki pomiarów oraz wnioski zostaną zaprezentowane na VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się 6-8 czerwca 2013 roku w Łodzi.

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia Łódź 2012”

21 marca 2012 przez admin

Na IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2012”, która odbyła się w dniach 8–9 marca 2012 w Łodzi, zaprezentowaliśmy oprogramowanie do kompleksowej analizy akustycznej głosu oraz rejestrowania obrazu endoskopowego DiagnoScope Specjalista. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł do analizy kimograficznej, która pozwala na analizę pracy fałdów głosowych w dowolnym przekroju fałdów.

Otorynolaryngologia VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2 września 2010 przez admin

Na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia” połączonej z międzynarodowym Sympozjum Audiologicznym organizowanym przez International Association of Physicians in Audiology (IAPA), która odbędzie się w dniach 19–20 września 2010 w Krakowie, zaprezentujemy całkowicie ukończoną wersję 1.1.1 programu DiagnoVoice Basic do analizy głosu i rejestracji obrazu wideo z kamery endoskopu.

BIO Convention Atlanta 2009

23 lutego 2009 przez admin

Zostaliśmy wybrani do grona reprezentantów regionu dolnośląskiego na targach BIO Convention 2009 w Atlancie (USA). Planujemy zaprezentować głównie nasze rozwiązania software’owe dla diagnostyki głosu.