Narzędzie do rozwiązywania problemów występujących po aktualizacji Windows

22 sierpnia 2016 przez admin

Przygotowaliśmy specjalne narzędzie służące do rozwiązywania problemów powstałych po zainstalowaniu aktualizacji systemów Windows opublikowanych w sierpniu 2016, umożliwiające prawidłowe działanie programu DiagnoScope Specjalista.

Sposób postępowania:

  1. Pobierz narzędzie (plik wykonywalny DiagnoScope_ConvertLic.exe, suma kontrolna MD5: 79d52cdf5701d49b4e6dc284406c67c3) i zapisz je na komputerze, na którym zainstalowany jest program DiagnoScope.
  2. Jeżeli program DiagnoScope uruchamia się normalnie, tj. aktualizacje nie zostały jeszcze zainstalowane, albo zostały odinstalowane w ramach tymczasowego rozwiązania problemu, przejdź do punktu 5.
  3. Jeżeli masz możliwość wykonania połączenia telefonicznego z serwisem DiagNova Technologies, przejdź do punktu 5.
  4. Odinstaluj tymczasowo aktualizacje Windows powodujące problemy.
  5. Uruchom pobrane narzędzie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Przy uruchamianiu narzędzia może pojawić się okienko z prośbą o zgodę na wprowadzanie zmian w komputerze — aby kontynuować, musisz wyrazić zgodę.
  6. Jeżeli konwersja licencji przebiegła pomyślnie, możesz ponowić instalację wszystkich aktualizacji Windows (wyszukać dostępne aktualizacje i ewentualnie przywrócić ukryte aktualizacje, jeśli zostały ukryte w celu zabezpieczenia przed ponowną automatyczną instalacją).

W przypadku wystąpienia problemów lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Program DiagnoScope przestaje działać: problem z aktualizacjami Windows

11 sierpnia 2016 przez admin

Udostępnione 9 sierpnia 2016 przez Microsoft aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows o identyfikatorach KB3167679, KB3177108KB3178465, jak również zawierające je aktualizacje zbiorcze (KB3176493), instalowane automatycznie (w zależności od wersji systemu), powodują, że program DiagnoScope Specjalista nie może odczytać zapisanego w komputerze klucza licencji i nie uruchamia się, wyświetlając komunikat:
Brak ważnej licencji. Nieprawidłowa instalacja! Uruchomienie programu będzie możliwe po ponownym zainstalowaniu…
Tymczasowe rozwiązanie problemu polega na odinstalowaniu wyżej wymienionych aktualizacji w Panelu Sterowania Windows (Programy i funkcje > Zainstalowane aktualizacje). Należy również zwrócić uwagę, aby aktualizacje nie zainstalowały się automatycznie po raz kolejny, wybierając opcję Ukryj (Panel Sterowania > Windows Update > Wyszukaj aktualizacje > Ważne aktualizacje). Nasz zespół pracuje obecnie nad narzędziem do aktualizacji programu DiagnoScope Specjalista, tak aby możliwe było jego użytkowanie z zainstalowanymi ww. aktualizacjami. W razie problemów z odinstalowaniem aktualizacji prosimy o kontakt z naszym serwisem.
Informacje techniczne o przyczynach problemu administratorzy systemów mogą znaleźć w opisach aktualizacji KB3167679, KB3177108 oraz KB3178465 w witrynie Microsoft. Opisany problem nie dotyczy kopii DiagnoScope zainstalowanych na komputerach w domenach Windows (z tzw. alternatywną weryfikacją licencji). Nie dotyczy również systemów Windows XP, dla których Microsoft nie udostępnia już żadnych aktualizacji.

Sprostowanie informacji PAP i na portalach internetowych

17 lutego 2015 przez admin

Wczoraj w serwisie Polskiej Agencji Prasowej ukazał się nieautoryzowany, oparty m.in. na niezobowiązującej rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z nami przez dziennikarza, materiał o firmie DiagNova, który był cytowany na wielu portalach internetowych.

Czytelnicy materiału PAP mogą odnieść nieprawdziwe wrażenie, że program DiagnoScope realizuje funkcje diagnostyczne. Tymczasem nasze oprogramowanie służy wyłącznie wspomaganiu analizy danych przez lekarza, nie zawiera systemów eksperckich itp. i nie stawia samo żadnej diagnozy.

Prace nad diagnostyką choroby Alzheimera, prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, mają obecnie charakter wyłącznie naukowy. Związana z tym zagadnieniem funckjonalność nie jest na razie dostępna w sprzedawanym przez nas oprogramowaniu. Podobnie, prace nad zdalną diagnostyką chorób krtani (w tym raka) były prowadzone wyłącznie w ramach wieloośrodkowego grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System ten nigdy nie był komercyjnie dostępny i nie stanowi elementu programu DiagnoScope.

Nowy dedykowany interfejs audio

3 września 2014 przez admin

Prezentujemy nowy produkt naszej firmy – dedykowany cyfrowy interfejs audio DiagNova Audio Interface.

Do niektórych jego funkcji zaliczana jest możliwość dokonywania bezwzględnych pomiarów natężenia dźwięku, możliwość nagrywania dźwięku systemem dwukanałowym, oraz nagrywanie audio przy wykorzystaniu 1 lub 2 kanałów z częstotliwością próbkowania 22 050 Hz i 44 100 Hz czy 1 kanału z częstotliwością próbkowania 88 200 Hz.

Interfejs zalecany jest do stosowania we wszystkich analizach akustycznych dostępnych w programie DiagnoScope Specjalista, a w szczególności w próbie obciążeniowej, analizie wydolnościowej oraz analizie głosów śpiewaczych.

Best Engineering Paper Award

18 kwietnia 2014 przez admin


Z przyjemnością informujemy, że na XXII Pacific Voice Conference, która odbyła się w kwietniu 2014 roku w Krakowie, nasze wystąpienie konferencyjne o tytule „Vocal loading test with periodic measurement of diagnostic parameters” zostało nagrodzone w kategorii Best Engineering Paper Award!


10th Pan European Voice Conference

12 sierpnia 2013 przez admin

Międzynarodowa konferencja 10th Pan European Voice Conference (PEVOC) odbędzie się w Pradze (Czechy) 21-24 sierpnia 2013 roku.

Nasza firma we współpracy z Prof. dr hab. med. Ewą Niebudek-Bogusz (Klinika Audiologii i Foniatrii w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi) będzie prezentować plakat o tytule „Stosowanie kimografii w ocenie niewydolności głośni”. Celem prezentacji plakatu jest propozycja standardu dokumentacji dla niewydolności głośni przy wykorzystaniu automatycznie generowanego zestawu obrazów kimograficznych ze specjalnie wykadrowanych sekwencji wideostroboskopowych.

Nowy moduł analizy obciążeniowej głosu!

6 maja 2013 przez admin

Mając na uwadze zapotrzebowanie klientów, stworzyliśmy nowy moduł w programie DiagnoScope Specjalista do analizy obciążeniowej głosu!
Moduł próby obciążeniowej pozwala na ocenę zmian jakości głosu na podstawie pomiaru parametrów akustycznych w odstępach co 60 sekund. Podczas pomiaru głos jest obciążany poprzez ciągłe czytanie długiego tekstu.
Pierwsze wyniki pomiarów oraz wnioski zostaną zaprezentowane na VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, która odbędzie się 6-8 czerwca 2013 roku w Łodzi.

Nowe funkcje modułu do kimografii!

19 marca 2013 przez admin

Nowe funkcje rozszerzające moduł kimografii są już dostępne w programie.

Pozwalają na wyznaczanie parametrów opisujących ruchy fałdów głosowych oraz prezentację map ruchu krawędzi fałdu w czasie trwania całej analizowanej sekwencji „slow motion” – fonowibrogramów!

Nowe funkcje zostały zaprezentowane na X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otolaryngologia Łódź 2013″, która odbyła się 7-8 marca 2013 roku w Łodzi.

DiagnoScope Specjalista Net już dostępny!

6 września 2012 przez admin

Najnowsza wersja programu DiagnoScope Specjalista Net do pracy w sieci komputerów przeszła już testy i jest teraz dostępna na rynku! Dysponujemy również wersją demo tej odmiany programu!

Wersja Net pozwala na założenie wspólnej bazy danych pacjentów oraz przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21. grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Nowy moduł do analizy niepłynności mowy!

13 sierpnia 2012 przez admin

Dodaliśmy nowy moduł do analizy w programie DiagnoScope Specjalista!
Nowym modułem jest Analiza głosu: segmentowanie – jest to analiza próbki głosu w postaci segmentowej, czyli kilka razy powtarzanej samogłoski, zwrotu lub zdania.
Poprzez zaawansowaną metodę porównywania oraz wyznaczanie specjalistycznych parametrów, analiza pozwala na ocenę niepłynności mowy i stosowana jest na przykład do wspomagania przy ocenie jąkania.