Międzynarodowa konferencja 10th Pan European Voice Conference (PEVOC) odbędzie się w Pradze (Czechy) 21-24 sierpnia 2013 roku.

Nasza firma we współpracy z Prof. dr hab. med. Ewą Niebudek-Bogusz (Klinika Audiologii i Foniatrii w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi) będzie prezentować plakat o tytule „Stosowanie kimografii w ocenie niewydolności głośni”. Celem prezentacji plakatu jest propozycja standardu dokumentacji dla niewydolności głośni przy wykorzystaniu automatycznie generowanego zestawu obrazów kimograficznych ze specjalnie wykadrowanych sekwencji wideostroboskopowych.