DiagnoScope (dawniej DiagnoVoice) to produkt do kompleksowej analizy pracy fałdów głosowych oraz rejestrowania obrazu endoskopowego/USG (laryngologia, ginekologia, gastrologia). Dostępne na rynku są wersje Specjalista, dla małych gabinetów lekarskich, oraz Net do pracy w gabinetach połączonych w sieć komputerową. Równolegle przygotowujemy się do uruchomienia internetowego systemu badań przesiewowych pod kątem wykrywania nowotworów krtani.
Innowacyjny dodatkowy moduł programu DiagnoScope Specjalista wspomagający szkolenie głosów śpiewaczych, zawierający standardowe narzędzia do oceny głosów, jak pole głosowe i pomiar skali, lecz znacznie bardziej zautomatyzowany i o zwiększonej precyzji, oraz dający możliwość oceny pracy fałdów głosowych w pobliżu granic skali oraz przejść międzyrejestrowych.
Moduł do analizy kimograficznej w programie DiagnoScope Specjalista. Kimografia, czyli analiza pracy fałdów głosowych przez ocenę ruchów fonacyjnych w przedziale czasu w dowolnie wybranym przekroju poprzecznym fałdów głosowych, pozwala na diagnozowanie wad pracy fałdów głosowych (np. niedomykalność fałdów) i określenie lokalizacji wady. Funkcje rozszerzające pozwalają na parametryzowanie ruchu fałdów głosowych oraz prezentację fonowibrogramów.
DiagnoStat – środowisko do wyznaczania parametrów analizy akustycznej dla pojedynczych próbek oraz grupy plików. Wyniki analiz mogą zostać zapisane w formie tabelarycznej i posłużyć do dalszych analiz statystycznych. Działanie programu opiera się na wykorzystaniu plików generowanych przez oprogramowanie do analizy akustycznej – DiagnoScope Specjalista.
VoicePrints – środowisko do porównywania próbek głosu w celu identyfikacji mówców, zawierające kompleksową analizę spektrograficzną i parametryczną. Nowa ulepszona wersja tego programu jest już gotowa i zawiera wiele nowych, lepszych rozwiązań. W firmie program używany jest do specjalistycznej analizy porównawczej próbek głosu wykonywanej również na zlecenie.
Nowy dedykowany cyfrowy interfejs audio DiagNova Audio Interface wyróżnia się między innymi możliwością dokonywania bezwzględnych pomiarów natężenia dźwięku, nagrywania dźwięku systemem dwukanałowym, czy pięcioma zakresami czułości z możliwością kalibracji. Interfejs zalecany jest do stosowania we wszystkich analizach akustycznych dostępnych w programie DiagnoScope Specjalista, a w szczególności w próbie obciążeniowej, analizie wydolnościowej oraz analizie głosów śpiewaczych.
Urządzenie pomiarowe Endo-Light Profiler wraz z dedykowanym oprogramowaniem do pomiaru charakterystyki strumienia świetlnego oświetlaczy i światłowodów medycznych, końcówek obrazowych endoskopów, laserów, miniaturowych źródeł światła o wąskim strumieniu (diody laserowe, LED). Oferujemy również usługę testowania oświetlaczy endoskopowych oraz światłowodowych źródeł światła za pomocą naszego urządzenia.
Oprogramowanie i sprzęt do pomiarów bioimpedancyjnych, w tym własne dedykowane środowisko programowe do analizy oddziaływania między badanymi tkankami i elektronicznym układem pomiarowym, umożliwiające również szczegółowe modelowanie przepływu prądu przemiennego w ośrodkach niejednorodnych.
Dedykowane oprogramowanie do specjalistycznych prezentacji danych 3D oraz modelowania 3D tkanek na podstawie skanów 2D (tomografia rentgenowska, OCT).
Oprogramowanie i sprzęt do zaawansowanego obrazowania medycznego, w tym do obróbki obrazu w czasie rzeczywistym i do optycznej tomografii koherencyjnej (OCT). Tani, przenośny system obrazowania powierzchni, oparty na własnym rozwiązaniu OCT. Połączenie technik wideo, OCT i bioimpedancyjnych w wyjątkowych urządzeniach hybrydowych dla medycyny (stomatologia, dermatologia, kosmetologia) oraz techniki (np. wiarygodne czytniki linii papilarnych).